Velkommen til Duenger brandguide

Her har vi samlet du trenger for å kunne forvalte vår identitet. Duenger må oppleves aktuell og innfri forventningene til våre kunder. Dette gjør vi ved å være tydelige i hvordan vi kommuniserer og hvordan vår identitet oppleves. Vår brandgudie er utarbeidet for å sikre dette.

En tydelig identitet forsterker og gir kraft til målgrupper, kultur, ansatte og felles funksjoner. En identitet består av mange elementer som sammen danner et bilde av hvem vi er. Den opptrer i kombinasjon med budskap og bilder, og på ulike kanaler.

Alle som skal lage materiell for Duenger må sørge for at identiteten brukes i tråd med definerte rammer og regler og at vår merkevare alltid opptrer gjenkjennelig, tydelig og sammenhengende.