Updated

Avsenderidentitet

Hovedmålsetting med ny strategi og identitet er å bygge en sterkere og tydeligere avsender i merkevarenavnet Duenger.

Når vi kommuniserer og annonserer etterstreber vi:

  • utstrakt bruk av luft/hvitt
  • korte, tydelige tekster
  • rene bilder
  • en tydelig avsender
  • en proff signatur
Vi skiller kommunikasjonskonseptet

Fremst på Ifor Williams
Fremst på Manta5
Fremst på
Lorries
Fremst på eiendom


Fra slagordet

Fremst på kvalitetKommunikasjonskonseptet brukes tekstuelt i markedsføring av våre produkter og tjenester.

Slagordet gjenspeiler vår visjon og verdier og kan i noen tilfeller settes sammen med logo, der det er behov for å kommunisere visjon og verdier.

Printannonser

Duenger avsenderidentitet 2 0

Eksempel på helside avis Ifor Williams.

Duenger avsenderidentitet 2 02

Eksempel på helside avis Ifor Williams med produktlogo.

Duenger avsenderidentitet 2 03

Eksempel på helside avis Manta5 og logo med slagord.

Duenger avsenderidentitet 2 04

Eksempel på helside avis Manta5 med produktlogo.

Duenger avsenderidentitet 2 05

Eksempel på helside avis Lorries.

Duenger avsenderidentitet 2 06

Eksempel på helside avis Lorries med produktlogo.

Duenger avsenderidentitet 2 07

Eksempel på helside avis Duenger Eiendom.

Digitalannonser

På produktområder hvor vi er en av flere forhandlere (f.eks. Lorries) må vi formulere oss slik at vi blir den foretrukne leverandør.

Duenger digitale formater oversikt

Sosiale medier

I sosiale medier bruker vi store og tydelige bilder.

Tekst og logo i bilder må være tydelige og lesbare.

Formuleringen tekster og captions skal være presise og korte.

Duenger Some3

Instagram post Duenger AS.

Duenger Some9

Facebook story Duenger Gruppen.

Mailsignatur

Vi bruker én mailadresse uansett hvilket virksomhetsområde vi representerer

Det er Duenger og Fremst på kvalitet som er fellesnevneren og fokuset for alle selskapene i strukturen.

Produktkategoriene defineres i emne og skriftlig i tekst i mail. Skillet mellom de ulike forretningsområdene (Duenger Gruppen as, Duenger as og Duenger Eiendom as) ligger i adressefeltet.

Duenger Mailsignatur

Visittkort

Avsenderidentiteten er den samme på visittkortene. Skillet mellom de ulike forretningsområdene (Duenger Gruppen as, Duenger as og Duenger Eiendom as) ligger i adressefeltet.

Duenger Visittkort