Updated

Kommunikasjons­konsept

Vår visjon er at vi skal være Fremst på våre virksomhets­områder og på produkter vi selger. Dette tar vi inn som et kommunikasjonskonsept.

Når vi kommuniserer våre produkter bruker vi Fremst på sammen med produkt/tjeneste.

På denne måten viser vi at vi skal være den foretrukne leverandør og partner på de produktene/tjenestene vi selger, i tråd med vår visjon.

Hierarki 2

Vi skiller kommunikasjonskonseptet

Fremst på [produkt/tjeneste]


Fra slagordet

Fremst på
kvalitet


Kommunikasjonskonseptet
brukes tekstuelt i markedsføring av våre produkter og tjenester.

Slagordet
skal gjenspeile hele selskapets visjon og verdier og Duenger er Fremst på kvalitet. Derfor er det er kun slagord som kan settes sammen med logo, der det er behov for å kommunisere visjon og verdier.

Kommuniksjonskonsept