Updated

Logo

Vår logo er vår viktigste identitetsmarkør og skal brukes på alle kommunikasjonsnivåer.

Logoen symboliserer egenskapen om å alltid ligge i forkant og solid kvalitet.

Den representerer våre verdier: ekte, nyskapende og profesjonell.

Duenger logo sort rgb 01
Duenger logo sort rgb u safez
Duenger logo hvit rgb u safez

Ikon

På små flater som sosiale medier og favicon, og der det ikke er plass til logo bruker vi ikon.

Ikonet representerer den fremste delen av vår logo.

Duenger ikon sort rgb u safez

Duenger ikon.

Duenger ikon hvit rgb u safez

Duenger ikon på mørk flate.

Sikkerhetssone og minsteavstand

For å sikre at logoen ikke forstyrres av annen nærliggende grafikk eller plasseres for nær kanten til formatet, er det definert en sikkerhetssone rundt logo.

Minsteavstanden etableres ved å bruke «D» som mal.

Safezone

Logo med slagord

I enkelte tilfeller der det er hensikstmessig bruker vi logo med vårt slagord Fremst på kvalitet.

Størrelsesforholdet og avstanden mellom logo og slagord skal alltid være slik den er gjengitt her.

Duenger logo slagord sort rgb 01

Filer til nedlasting

Her kan du laste ned logoer, ikoner og andre grafiske elementer til skjerm og print.

Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om bruk av filene.